> REFERENCE > ISP
 
񻣩Will-Be Solution员关决۰领拥10Ҵ߾实务经验组ܡ 从国内场营销环ݬ进术标ף优ܡ CRM Consulting务 从环డ构战运个۰构CRM Portal战ԡ
谓ISP(Information Strategy Planning)构组织ͧ统时٥确体状况标计划ӣ战计划并为ͧ统为确业竞争优势与业战关ܡ

从这ף战计划业树ء长Ѣ经营战计划为ണ开业须总体体ͧ过计划综ڱ来单综体ͧ开发经营ϴ构术体ͧ过

过Will-Be Solution执项ǣ证٥贵
为构数库树ء计划
2012.03
变为3000ز时变飬内ݻ剧将发6,000ز߾资体ͧ进η⣬󮣬为极拥资应ģʥ综DB
2012.03 ~ 2012.05
为处数ߣ设计数η
导综DB构۰础设构优۰
为构综DB义种内
٥确对构综DB业围/
确关组织间带
确ء韩国优术/务结构
韩亚团构 Hana Synergy Box
2008.11
Hana Synergy Box 项韩亚团为协ӣء础设㿣η户,数并η⣻户为ͧ统构为˭竞争确团协础构ܡ设计 FGDW并为与执FGDW ISP关联构 Hana Synergy Box并为关联两发挥ġ
2008.11~2009.3
拟Hana Synergy Box 运营׵标
ء团CRM础
ء团单业务础 
拟编码数 
ءη础 
Hana Synergy Box ETCL体ͧ 
拟ϻ阵组织BU类别计ߩ业绩体ͧ 
BICC础
团ͣ
构FGDW
构OLAP Mart
OLAP/报ͱ构
构ETCL 
CRM础
韩亚团 FGDW ISP询
2007.10
为拥数η业团层协确综户 Singe View 并团单业务础设㿡团时综经为团决协条졣韩亚团FGDW (Financial Group Data Warehouse) 标ͧ统从现会谈阶ӫ问题执课题为实现个团协阶ӫ构执课题
2007.10~2008.1
设ءFGDW 运营׵标 
设ء团CRM础 
协单业务业绩础 
拟编码数 
η础 
ء FGDWETCL 体ͧ
 EDW构项连贯
备扩协¡协¡η协础 
团户础
团确数础设㿣单业务
虑团数础设标础 
团协˭团
韩亚银学Ӯ决۰项
2007.09
随ͧ统进 为ͧ统综ηͧ统构体务讨۰拟编۰У与账户ͧ统构关ͧ统(DW, SEM, CRM )构
2007.09~2008.01
为构ͧ统ءͧ统体ͧ结构
拟DW为个ͧ统间۰
随ͧ统进DWͧ统۰
ͧ统数体ͧ结构(DA)标۰ 
报ͱ门户拟OLAP础Business Intelligence 构۰ 
为构团综DW拟ټ数۰
与账户ͧ统构关开发ͧ统总体计划۰
DW为ͧ统数ͣ综η۰
拟数η义ͧ统单ͧ统间R&R
为DW拟ټ۰У设计逻辑ټ
为ͧ统报ͱ综η务窗Ϣ体设计BI门户构۰
业银ͧ统询
2006.11
过ͧ统DA结构体ͧ构EDW۰С讨应//风险经营ͧ统۰У拟户够经营ͧ统总体规划
2006.11~2007.04
拟数׫积۰ 
拟数给体ͧ体۰ 
拟数阶层题领细۰ 
拟缩ӭ/数时间۰ 
拟动检验数۰ 
拟数η体ͧ۰ 
拟数ηͧ统Ӯ۰ 
拟数质ηͧ统构۰ 
拟结ߩ׵۰
拟报ͱͧ统η体ͧ构۰ 
拟户应构۰
础ͧ统ء总体规划
筹备EDW为数η础 
过执ͣ体拟缩ӭ数时间۰
确执阶ӫ数动检验过
构数为础数η体ͧ
构与数ͧ统联动质η׵ 
拟报ͱ并η体ͧ户ͣ门户运营۰
拟户运环构۰ 
拟结ߩ׵۰
  1